Vorselaarse Fotovrienden is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), gevestigd in de gemeente Vorselaar en staat geheel buiten alle politieke en godsdienstige strekkingen. Zowel beginnende fotografen als fotografen met gevorderde kennis zijn welkom. Voor beginnende fotografen wordt wel aangeraden:

  • de handleiding van hun fototoestel grondig te lezen;
  • een beginnerscursus te volgen of gevolgd hebben, zodat de basisbegrippen toch gekend zijn.

De Vorselaarse Fotovrienden komen wekelijks bijeen op maandag (niet op feestdagen) in hun clublokaal aan Oostakker 16/A in Vorselaar. Kandidaat-leden kunnen de vergaderingen tweemaal gratis bijwonen om kennis te maken met de werking en de leden. Nadien vragen we je het lidgeld te betalen op onze rekening BE06 9796 2784 3922 met vermelding “lidmaatschap VF 2024 + je naam”.

Het lidgeld bedraagt 20 euro/werkjaar. Een inwonend gezinslid kan lid worden voor 15 euro.

Nieuwe leden vragen we ook het lidmaatschapsformulier in te vullen en terug te bezorgen.

Download hier het lidmaatschapsformulier