Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ben je lid van de Vorselaarse Fotovrienden vzw? Dan kan je hiernaast inloggen voor meer clubnieuws, uitslagen van wedstrijden, ledenlijst enz.

Ben je lid, maar heb je toch nog geen inloggegevens gekregen of ben je die kwijt? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. De wedstrijd staat open voor alle Belgische fotografen en buitenlanders die zijn aangesloten bij een Belgische fotoclub behalve de leden van de Vorselaarse Fotovrienden en de juryleden.
 2. Dit Nationaal Salon is erkend door het BFF.
 3. Digitale beelden in twee secties: Vrij onderwerp (PI) en Natuur (ND).
 4. Elke deelnemer kan deelnemen met maximaal 4 werken per sectie.
 5. Alle elementen waaruit de foto is samengesteld,moeten gerealiseerd zijn door de auteur.
 6. De bestandsnaam: titel-Naam(spatie)Voornaam.jpg (maximale kwaliteit)

             Voorbeeld: huis-Mols Christel.jpg

 1. De beelden (horizontale en / of verticale):HOOGTE MOET 1080 pixels zijn,BREEDTE naar keuze tot MAXIMAAL 1920 pixels.
 2. De opnamen mogen gereproduceerd worden voor het salon tenzij de auteur het uitdrukkelijk verbiedt.
 3. De juryresultaten worden per mail aan de inzenders of de clubsecretaris gestuurd.
 4. Elke deelnemer die het inschrijvingsrecht heeft betaald en die de deelnemingsvoorwaarden heeft gerespecteerd zal een cataloog ontvangen, ongeacht zijn foto's al dan niet aanvaard werden.
 5. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk.
 6. De jurering is openbaar op 9 februari 2019 vanaf 9 uur in het Buurthuis Oostakker 16A Vorselaar.
 7. Werken van leden van een club waartoe een jurylid behoort, kunnen in aanmerking komen voor een bekroning omdat ons jureringsysteem daarvoor is aangepast.
 8. Elke auteur kan maar met één medaille bekroond worden met uitzondering van de beste auteur.
 9. De inrichters zullen de meeste zorg besteden aan alle ingezonden werken maar kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de ingestuurde werken.
 10. Door zijn deelname verklaart de auteur zich akkoord met bovenstaand reglement.
 11. Digitale beelden en digitaal inschrijvingsformulier met Wetransfer versturen naar:

             Van Mensel Dré – Eigenaarstraat 13 – 2460 Tielen

             e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Inschrijvingsrecht per deelnemer: één sectie 7 euro en twee secties 12 euro. Vóór 01-02-2019 moet het bedrag gestort zijn op rekening BE06 9796 2784 3922 van De Vorselaarse Fotovrienden.
 2. Vermeld duidelijk uw naam en adres op uw betaling.
 3. Gebruik enkel het officiële inschrijvingsformulier dat door ons verspreid wordt.
 4. Inschrijvingsformulieren kan u downloaden op www. vorselaarsefotovrienden.be
  1. Inschrijvingsformulier "Vrij onderwerp"
  2. Inschrijvingsformulier "Natuur"

Uiterste inzenddatum: 01-02-2019

 1. Ce concours est ouvert aux photographes de nationalité Belge et aux étrangers affiliés à un club Belge sauf aux membres du club “De Vorselaarse Fotovrienden” et aux membres du jury.
 2. Ce salon national est reconnu par la FBP.
 3. Images numériques dans deux sections: Sujet Libre (PI) et Nature (ND).
 4. Chaque concurrent peut présenter au maximum 4 oeuvres par section.
 5. Tous les éléments dont la photo est composée doivent être réalisés par l'auteur.
 6. Le nom de l'image: titre-Nom(intervalle)Prénom.jpg (qualité maximale).
  Example: maison-Mols Christel.jpg.
 7. Les images (horizontales et / ou verticales):LA HAUTEUR DOIT être 1080 pixels, avec une LARGEUR de maximum 1920 pixels.
 8. Les images peuvent être reproduites, sauf en cas d'interdiction formelle de l'auteur.
 9. Les résultats du jury seront envoyés par mail aux participants ou au secrétaire du club.
 10. Chaque participant ayant payé les droits d'inscription et ayant respecté les conditions de participation, recevra une catalogue, même si ses photos ne sont pas retenues par le jury.
 11. La décision du jury ne peut pas être contestée.
 12. Le jugement sera public le 9 février 2019 depuis 9 heures dans la Buurthuis Oostakker 16A Vorselaar.
 13. Les oeuvres (photographies) des membres d'un club dont fait partie un membre du jury peuvent être
  sélectées pour un prix parce que notre systéme de jugement y est adapté.
 14. Chaque auteur ne peut être recompensé que par une seule médaille, excepté le meilleur auteur.
 15. Les organisateurs apporteront toute leur attention aux oeuvres soumises, mais ne pourront en aucun cas être tenus responsables pour la perte ou le dommage des oeuvres soumises.
 16. De par de sa participation l'auteur se dit d'accord avec le réglement sousmentionné.
 17. Envoyez vos images et le formulaire d'inscription digital avec We Transfer à:
  Van Mensel Dré – Eigenaarstraat 13 – 2460 Tielen
  e-mail:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 18. Droit d'inscription par participant: une section 7 euros, deux sections 12 euros.
  Le montant doit être viré avant le 01-02-2019 au compte BE06 9796 2784 3922 De Vorselaarse Fotovrienden.
 19. Mentionnez clairement vos coordonnées sur votre virement.
 20. Ne vous servez que du document officiel d'inscription de notre main.
 21. Les documents d'inscription sont á télécharger sur www.vorselaarsefotovrienden.be:
  1. Formulaire d'inscription "sujet libre"
  2. Formulaire d'inscription "nature"

Date limite d'envoi: 01/02/2019

Vorselaar Nationaal Salon 2019

 

met de medewerking van avec la colaboration

het Ministerie van de Vlaamse Cultuur

het Gemeentebestuur van Vorselaar

het BFF en Provincie Antwerpen

du Ministère de la Culture Flamande

de l'Administration Communale de Vorselaar

de la FBP et de la Province d'Anvers

secties digitale beelden sections images digitales

1. vrij onderwerp (PI)

2. natuur (NS)

1. sujet libre (PI)

2. nature (NS)

salonverantwoordelijke responsable du salon
Van Mensel Dré
Eigenaarstraat 13, 2460 Tielen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
kalender calendrier

sluitingsdatum

openbare jurering

notificatie

vernissage

salon

 cataloog

01/02/2019

09/02/2019

23/02/2019

30/03/2019

30/03/2019
31/03/2019

15/04/2019

date de clôture

jugement public

notification

vernissage

salon

 catalogue

jury

PI

Adriaenssen Koen

Willems Jo

Vandebroeck Jhony

Dobosz Josef

Aerts Jos

NS

Adriaenssen Koen

Willems Jo

Vandebroeck Jhony

Dobosz Josef

Aerts Jos

prijzen   prix   

Prijs van de gemeente Vorselaar

Medailles BFF

Prijzen en Medailles – De Vorselaarse Fotovrienden, Provincie Antwerpen

Diploma’s

Speciale prijzen voor de beste auteur van iedere categorie (2)

Prijs voor de beste auteur van het salon

Prix de la commune de Vorselaar

Médailles BFF

Prix et Médailles De Vorselaarse Fotovrienden, Province d'Anvers

Diplômes

Prix spécial pour le meilleur auteur de chaque catégorie (2)

Prix pour le meilleur auteur du salon

deelnemingsvoorwaarden   conditions de participation
     
inschrijvingsformulieren   formulaires d'inscription

1. vrij onderwerp

2. natuur

 

1. sujet libre

2. nature